Seite drucken
Wycieczka Strittmattera

Rowerem jak „piekarz Esau“ Długość: 60 km Przebieg trasy: Spremberg – Graustein – Schönheide – Reuthen – Friedrichshain – Döbern – Bohsdorf – Hornow – Klein Loitz – Bloischdorf – Spremberg Opis: Wycieczka rowerowa zaczyna się i kończy w Sprembergu. Idzie śladami Erwina Strittmattera. Asfaltowa ścieżka rowerowa prowadzi do Graustein. W tej miejscowości żył Erwin Strittmatter ze swoimi rodzicami do 1919r. Dalej ścieżka wiedzie do Doebern, miejscowości dmuchaczy szkła. „SKLEP” w Bohsdorf wspomina życie i dzieła tego znanego pisarza. Droga powrotna prowadzi przez Klein Loitz i Bloischdorf do Sprembergu. W restauracjach podaje się typowe dla tego regionu potrawy: twaróg z olejem lnianym, ziemniaki z kaszanką. Warte zwiedzenia są: -Zamek Spremberski z Muzeum Dolnołużyckim -Łęknicki Łuk Fałdowy – geologiczna osobliwość -miejscowość dmuchaczy szkła Döbern -„SKLEP“ w Bohsdorf -muzeum w stodole i historyczna zagroda chłopska
Download: Mit Rad wie Bäckersch Esau (PDF)
Weitere Infos:Strittmatter VereinFenster schließen
Seite drucken