Informacja turystyczna
Rozkłady jazdy
Spis adresów ofert turystycznych
Posiłki i napoje
Wędrówki rowerowe
Jazda konna
Wędrówki piesze
Muzea i kościoły
Tama w Sprembergu
Łęknicki Łuk Fałdowy
Warte zobaczenia
Cele wycieczek
Ciekawostki Sprembergu
Organisator wycieczek

Tama wodna Spremberg była budowana w latach 1958-1965. Służy do regulacji wody rzeki Spree i jest terenem rekreacyjnym objętym ochroną.
Murowana tama wodna ma długość 2,2 km a wał ziemny 3,7 km. Zapora mieści 42,7 mil. m
3 wody rzeki Spree.
Tama wodna Spremberg jest jedyną, która jest wpisana w Landzie Brandenburgii w rejest światowy ICOLD (International Commisssion On Large Dams). Land Brandenburgii nie zalicza się, na podstawie geograficznej i geologocznej struktury, do klasycznych regionów budowy tam wodnych. Tama służy również jako zbiornik przeciwpowodziowy dla Spreewaldu i do zabezpieczenia wody przemysłowej dla elektrowni węgla brunatnego. Porzez zmiany społeczne zmieniło się wykorzystanie i zagospodarowanie tamy. Główny aspekt wodnego zagospodarowania znajduje się na terenach przyległych do rzeki Spree, biorąc po uwagę ekologię, turystykę i podniesienie stanu wód gruntowych na terenie łużyckich kopalń węgla brunatnego, jak również poprawienie stanu wody pitnej.

Podniesienie jakości terenu turystycznego zostało osiągnięte poprzez nowe plaże w Bagenz i na południu. Do tego miejsca  prowadzi scieżka rowerowa (Spree-Radweg).
Zapraszamy do odwiedzenia wieży widokowej, portu żeglarskiego, parkingu przyczep kampingowych oraz placy zabaw.
Asfaltowa scieżka rowerowa prowadzi wokół tamy wodnej Spremberg aż do naszego miasta.

Dalsze informacje: Talsperre Spremberg
Możliwości noclegowe:
SpreeCamp GmbH

Druckvorschau
Impresje fotograficzne
.

Verknüpfte Galerien

Talsperre

Druckvorschau

Deutsch

Polski

Dieses Projekt wird unterstützt
durch die Europäische Union
im Rahmen der Gemeinschafts-
initiative INTERREG IIIA.
(Small Projekt Funds der Euro-
region Spree-Neiße-Bober)

szukać
Impressum
3XCMS
Kontakt